Tag Archives: สมัครงานราชการ

กรมชลประทาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมชลประทาน 2560 พนักงานราชการ 370 อัตรา 31 พ.ค. 60

เช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมชลประทาน ตำแหน่ง พนักงานราชการ 370 อัตรา ประจำปี 2560 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

กรมศิลปากร

กรมศิลปากรเปิดรับสมัครข้าราชการ ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 11 อัตรา

รับสมัคร 5-20 กรกฎาคม 2559 :: กรมศิลปากรเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้าราชการสังกัดกรมสศิลปากร ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 11อัตรา อ่านต่อ

กรมขนส่งทางบก

กรมขนส่งทางบกรับสมัครข้าราชการ 2559

สมัคร.6 – 31 กรกฎาคม 2559…กรมขนส่งทางบกรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุลคลเข้าราชการในสังกัดกรมกานส่งทางบก ปี 2559 จำนวน 20 อัตรา อ่านต่อ

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง เปิดสอบข้าราชการ 2559 จำนวน 200 อัตรา

สมัคร 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559 :::  กรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 200 อัตรา อ่านต่อ

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัครสอบข้าราชการ 2559 จำนวน 29 อัตรา

สมัคร 16 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2559 :::  กรมชลประทานเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการปี 2559 จำนวน 29 อัตรา ใครจะทำงานกรมชลประทานมาสมัครกันได้เลยครับ อ่านต่อ

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งสถาปนิก และนายช่างศิลป์ 2559

สมัคร23 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 ::: กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา อ่านต่อ

จสท-งานราชการ

สมัครงาน (จ.ส.ท.) สถานธนานุบาล พนักงานบัญชี ปี 2559

สมัคร16 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 ::: สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งพนักงานบัญชี ปี 2559 จำนวน 21 อัตรา วุฒิ ปวส. อ่านต่อ

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการพัสดุ 2559

สมัคร 2 – 30 พฤษภาคม 2559 :: กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสุด จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สถานบันพยาธิวิทยา อ่านต่อ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 11/2559 จำนวน 2 อัตรา

สมัคร 10 – 16 พฤษภาคม 2559 :: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ครั้งที่ 11/2559 อ่านต่อ

กรมชลประทาน

ประกาศผลสอบ – กรมชลประทาน 2559 |ประกาศแล้ว!! 3 พ.ค. 59

ประกาศแล้ว!! ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบข้อเขียน กรมชลประทาน 2559 จำนวน 735 อัตรา ได้ที่นี่

ตำแหน่ง ที่เปิดสอบ จะประกาศผลสอบเร็วๆนี้

 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 18 อัตรา
 2. นายช่างภาพ จำนวน 2 อัตรา
 3. นายช่างโยธา จำนวน 16 อัตรา
 4. นายช่างชลประทาน จำนวน 487 อัตรา
 5. นายช่างเครื่องกล จำนวน 45 อัตรา
 6. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 24 อัตรา
 7. นายช่างไฟฟ้าสือสาร จำนวน 4 อัตรา
 8. นายช่างสำรวจ จำนวน 51 อัตรา
 9. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 10 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 อัตรา
 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 16 อัตรา
 12. นิติกร จำนวน 14 อัตรา
 13. วิศวกรชลประทาน จำนวน 17 อัตรา

อ่านต่อ