Tag Archives: สมัครงานกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งสถาปนิก และนายช่างศิลป์ 2559

สมัคร23 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 ::: กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา อ่านต่อ

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

สมัคร 21 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2559 ::: กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2559 จำนวน 13 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานนำชม เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส) นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา พนักงานขับรถยนต์ อ่านต่อ

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน 2559 จำนวน 135 อัตรา

สมัคร 11 -19 มกราคม 2559 ::: กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ ประจำปี 2559 จำนวน 135 อัตรา อ่านต่อ

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งสถาปนิก, นักวิชาการคลัง, พนักงานเหรียญกษาปณ์

สมัคร 31 สิงหาคม – 11 กันยายน 2558 : กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสถาปนิก ตำแหน่งนักวิชากรคลัง และตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ อ่านต่อ

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบข้าราชการ การเงินและบัญชี 5 อัตรา

สมัคร 7 – 28 สิงหาคม 2558 :: กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อ่านต่อ