Tag Archives: รายชื่อผู้สมัครสอบ

กพ-งานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ก.พ. 2560 | 30 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2560 ที่เปิดรับสมัคร 1 – 22 มีนาคม 2560 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ก.พ. ภาคปกติ 60 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ

กรมที่ดิน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ กรมที่ดิน 2559 | 5 ก.ค. 59

กรมที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเสลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน —- ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 อ่านต่อ

กระทรวงวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ กระทรวงวัฒนธรรม 2559 จำนวน 13 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ที่รับสมัคร ในวันที่ 20 เม.ย. – 19 พ.ค. 2559 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ปี 2559

ประกาศแล้ว!!! กรมเจ้าท่า ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ใครสมัครสอบกรมเจ้าท่า 30 ตำแหน่ง ปี 2559 ดูรายชื่อผู้สมัครสอบได้ที่นี่ อ่านต่อ

ศาลปกครอง-งานราชการ

ศาลปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ

สำนักงานศาลปกครองดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน, ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ  อ่านต่อ

กรมการบินพลเรือน

กรมการบินพลเรือน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ 2558

กรมการบินพลเรือน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่สำนักบริหารกลาง ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานปาย และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 กันยายน 2558  อ่านต่อ