Tag Archives: ผู้สมัครสอบ

กระทรวงวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ กระทรวงวัฒนธรรม 2559 จำนวน 13 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ที่รับสมัคร ในวันที่ 20 เม.ย. – 19 พ.ค. 2559 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2558

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2558  ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2558
อ่านต่อ

กรมทางหลวงชนบท

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ 2558

กรมทางหลวงชนทบ 13 (ฉะเชิงเทรา) จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) จะประกาศในวันที่ 9 กันยายน 2558
อ่านต่อ

กรมอนามัย

กรมอนามัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ 2558

กรมอนามัยประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ เข้ารับราชการในตำแหน่ง วิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ติดตาม ผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กรมอนามัยที่นี่นะครับ อ่านต่อ

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร (กีฏวิทยา,นโยบายและแผน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ 2558

กรมวิชาการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนัก วิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา) และเจ้านหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของกรมวิชาการเกษตร 2558 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ อ่านต่อ