Tag Archives: ผู้มีสิทธิสอบ

กรมธนารักษ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กรมธนารักษ์ 2559 | 17 มิ.ย. 59

กรมธนารักษ์จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานและ สถาปนิกปฏิบัติการ ที่เปิดรับสมัคร 23 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559  อ่านต่อ

กรมการบินพลเรือน

กรมการบินพลเรือน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ 2558

กรมการบินพลเรือน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่สำนักบริหารกลาง ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานปาย และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 กันยายน 2558  อ่านต่อ

กรมทางหลวงชนบท

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ 2558

กรมทางหลวงชนทบ 13 (ฉะเชิงเทรา) จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) จะประกาศในวันที่ 9 กันยายน 2558
อ่านต่อ

กรมอนามัย

กรมอนามัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ 2558

กรมอนามัยประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ เข้ารับราชการในตำแหน่ง วิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ติดตาม ผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กรมอนามัยที่นี่นะครับ อ่านต่อ

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 2558

กรมเจ้าท่า จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้ สมัครสอบ ผู้มีสิทธิสอบ กรมเจ้าท่า 2558 ได้ที่นี่ อ่านต่อ

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนิติกรปปฏิบัติการ 2558

21 สิงหาคม 2558 – สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 2558 แล้ว !!! ตรวจสอบรายชื่อกันได้เลยครับ

อ่านต่อ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง และได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 2558 ดังนี้ อ่านต่อ