Tag Archives: งานราชการ58

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร สมัครสอบข้าราชการ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 150 อัตรา

สมัคร 24 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2558 :: กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน รับ 150 อัตรา อ่านต่อ

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครข้าราชการ พนักงานเกษตร – ช่างสำรวจ – นักวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา

สมัคร 10 – 30 พฤศจิกายน 2558  ::: กรมพัฒนาที่ดินเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา อ่านต่อ

ศาลปกครอง-งานราชการ

ศาลปกครอง รับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

สมัคร 9 – 27 พฤศจิกายน 2558 :: สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

(4 ธันวาคม 2558) – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ดูเลย อ่านต่อ

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบ นิติกรปฏิบัติการ 20 อัตรา

สมัคร 2 – 20 พฤศจิกายน 2558 ::: สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งแตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา อ่านต่อ

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 10 ตำแหน่ง

สมัคร 26 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2558 ::  กรมปศุสัตว์ปรกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแทพย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา อ่านต่อ

ปปส

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดสอบพนักงานราชการ 9 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สมัคร 14 – 25 กันยายน 2558 ::  สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

## ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว … ดูข้อมูล 26-10-58

### 2 ธันวาคม 58 :::  ประกาศผลสอบแล้วผู้ผ่านการประเมิน 1 # ดูรายชื่อ

อ่านต่อ

สำนักงาน-ปปช

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบข้าราชการ นักวิชการคอมพิวเตอร์ 2558

สมัคร 7 – 25 กันยายน 2558 :: สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา อ่านต่อ

การเคหะแห่งชาติ

ประกาศผลสอบ การเคหะแห่งชาติ 2558

การเคหะแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน 2558 ในวันที่ 9 กันยายน 2558 มาติดตามข่าวประกาศผลสอบ การเคหะแห่งชาติ 58 ได้ที่นี่นะครับ อ่านต่อ

กรมศิลปากร

กรมศิลปากร รับสมัครสอบข้าราชการ 10 ตำแหน่ง

สมัคร 1 – 21 กันยายน 2558 ::: กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่งอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี), วิศวกรโยธา,นักวิชาการตรวจสอบภายใน, นิติกร, นักวิชากรช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ), นักจกหมายเหตุ, นายช่างไฟฟ้า และ นายช่างโยธา รวม 10 ตำแหน่ง อ่านต่อ

สมอ-สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา

สมัคร 20 – 24 กรกฎาคม 2558 : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รวม 13 อัตรา

อัฟเดท — 26 สิงหาคม 2558

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (26 ส.ค. 2558) อ่านต่อ