Tag Archives: งานราชการ2558

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต-กฟผ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครงาน 178 อัตรา

สมัคร 17 – 21 สิงหาคม 2558 : ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องกล พนักงานขับรถ พนักงานรัษาความปลอดภัย และคนชำนาญงาน จำนวน 178 อัตรา อ่านต่อ

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ เปิดสมัครสอบพนักงาน 2558 หลายอัตรา

สมัคร 14 – 27 กรกฏาคม 2558 :: การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงาน มาสมัครงานการเคหะแห่งชาติกันนะครับ อ่านต่อ

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ – ประกาศผลสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) แล้ว !!! อ่านต่อ

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เปิดสมัครสอบข้าราชการ 5 อัตรา

สมัคร 13 – 17 กรกฏาคม 2558 : กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพฤกษศาสตร์, ด้านวิจัยดินและปุ๋ย, ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) ของกรมวิชาการเกษตร อ่านต่อ

สนง-นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสมัครสอบข้าราชการ 7 อัตรา

สมัคร 29 มิถุนายน – 20 กรกฏาคม 2558 :: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่ตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ อ่านต่อ