Tag Archives: การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง-สมัครงาน-58

การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 114 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 12 อัตรา
2. พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) จำนวน 7 อัตรา

กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
2. เพศชาย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ ในวันที่กรอกใบสมัคร มีสัญชาติไทย
3. พ้นพันธะทางทหารแล้ว
4. อายุไม่เกิน 28 ปี
5. ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
6. สามารถได้ยิน สื่อสาร โต้ตอบ ในระดับความสูงอย่างน้อย 12 เมตร จากระดับพื้นได้
7. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 – 185 เซนติเมตร
8. ว่ายน้ำเป็น

การรับสมัครสอบ

  • สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สมัครงานที่ http://www.mea.or.th/

ไฟล์เเนมเอกสาร

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน 147 อัตรา

สมัคร 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2558 :: การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่มีวุฒิระดับ ปวส. เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานตำแหน่งต่างๆ 147 อัตรา อ่านต่อ

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะตำแหน่ง 2558

การไฟฟ้านครหลวง!!! 2558 –  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะตแแหน่ง และประกาศกำหนดการสอบว่าย น้ำ และสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) และ พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างโยธา) … ดูผลกันเลย อ่านต่อ

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง เปิดสอบพนักงาน 39 คุณวุฒิ ดูกันเลย!!!!

สมัคร 10 – 19 พฤษภาคม 58 :: การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 39 คุณวุฒิ หลายตำแหน่งมาก !!!! วุฒม.ต้น ยัน ป.โท

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคูณวุฒิ 39 คุณวุฒิ ประกอบด้วย ปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมัธยมศึกษาตอนต้น (ตามไฟล์แนบประกาศด่านล่าง) อ่านต่อ