Tag Archives: กรมสรรพากร

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร เปิดสอบข้าราชการ 2560 จำนวน 515 อัตรา

รับสมัคร 5 – 30 พฤษภาคม 2560 :: กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี อ่านต่อ

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร เปิดสอบข้าราชการ 2559 จำนวน 103 อัตรา

สมัคร 12 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 ::: กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 103 อัตรา อ่านต่อ

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร สมัครสอบข้าราชการ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 150 อัตรา

สมัคร 24 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2558 :: กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน รับ 150 อัตรา อ่านต่อ

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ (คนพิการ) 2558

กรมสรรพากร ประกาศรายชื่อผู้สมัคร มีสิทธิสอบ (คนพิการ) กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ โดยกรมสรรพากรประกาศรายชื้อผู้สมัครคนพิการ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ดูผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกันได้เลย
อ่านต่อ

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 2558

21 สิงหาคม 2558 กรมสรรพากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และตำแหนดวันเวลา สถานที่สอบ สำหรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (บุคคลทั่วไป) ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 2558 — ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แล้ว!!! อ่านต่อ

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 2558 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

กรมสรรพากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 2558 แล้ว!!! อ่านต่อ

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการ 74 อัตรา

สมัคร 15 – 25 มิถุนายน 2558  : กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และคนพิการ รวม 74 อัตรา อ่านต่อ

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 153 อัตรา

สมัคร 2 – 22 มิถุนายน 2558 : กรมสรรรพากร เปิดสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 153 อัตรา อ่านต่อ