Tag Archives: กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร (กีฏวิทยา,นโยบายและแผน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ 2558

กรมวิชาการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนัก วิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา) และเจ้านหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของกรมวิชาการเกษตร 2558 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ อ่านต่อ

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เปิดสมัครสอบข้าราชการ 5 อัตรา

สมัคร 13 – 17 กรกฏาคม 2558 : กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพฤกษศาสตร์, ด้านวิจัยดินและปุ๋ย, ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) ของกรมวิชาการเกษตร อ่านต่อ

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เปิดสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2 อัตรา ตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

สมัคร 22 มิถุนายน – 10 กรกฏาคม 2558 :: กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่ตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ อ่านต่อ

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สมัคร ทางอินเตอร์เน็ต  8 – 12 มิถุนายน 2558 : กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านต่อ