Update ล่าสุด !! - ข่าวสมัครงาน ทีโอที TOT,

ทีโอที (TOT) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาสถานที่สอบ | 16 พ.ค. 59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOT ครั้ังที่ 1 ปี 2559 ที่เปิดรับสมัครในวันที่ 11 เมษายน –..

ประกาศผลสอบ ทีโอที (TOT) 2558

ประกาศผลสอบ ทีโอที (TOT) 2558 ติดตามข่าวประกาศผลสอบ สมัครงาน tot ได้ที่นี่ครับ..

ทีโอที (TOT) เปิดสมัครงาน ครั้งที่ 3/2558

สมัคร 26 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2558 :: ทีโอที (TOT)..

สมัครงาน ทีโอที (TOT) ครั้งที่ 1 ปี 2559 – เปิดรับสมัครสอบ tot

Advertisements

สมัคร 11 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 :: บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2559 ใครจะทำงาน tot รีบสมัครเลยครับ หลายอัตรา งานทีโอที 2559

สมัครงานทีโอที-tot-1-2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวของ
  1. นายช่างเทคนิค (ตรวจแก้บริการ ADSL,FTTx, ฯลฯ)
  2. นายช่างเทคนิค (งานติดตั้งซ่อมบํารุงโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสง)
 2. ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์สารสนเทศ หรือทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  1. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ (บํารุงรักษาระบบโทรคมนาคม และเทคโนโลยี, ขายเทคนิค)
 3. ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา ไฟฟ้าา, ไฟฟ้าากําลัง
  1. วิศวกร (การกําลังและเครื่องปรับอากาศ)
 4. ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) หรือทางวิทยาศาสตร์
  1. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ (งานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 5. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
  1. นิติกร

รายละเอียดอื่นๆดูทีไ่ฟล์แนบนะครับ

การรับสมัครสอบ

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://recruit.tot.co.th
 • รับสมัคร 11 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน tot จะประกาศในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ทาง http://recruit.tot.co.th – ** รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ tot 1/2559 ดูที่นี่ **

มาสมัครงาน ทีโอที TOT ปี 2559 กำลังเปิดรับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 11 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559

#ไฟล์แนบเอกสารประกาศ# # ตำแหน่งและคุณสมบัติ# #หนังสือรับรอง#

กด like ติดตาม ประกาศผลสอบ.net
Pinterest

Advertisements

งานราชการที่อาจสนใจ