กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบ 200 อัตรา เป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่น 70

Advertisements

สมัคร 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ::  กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่น 70 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 60 – 2 มิ.ย. 2560 ใครจะสมัคร อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 รีบสมัคร เปิดรับ 200 อัตรา

สมัครงานอาสาพัฒนาชุมชน2560

สมัครงานอาสาพัฒนาชุมชน2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ กรมการพัฒนาชุมชน 2560

  • ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.) ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
  • จำนวนที่เปิดรับ 200 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ต้องใช้ความรู้ ความสาารถทางวิชาการทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริม สรับสนุน กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีความเข็มแข็ง สร้างชุมชนสัมมาชีพและพัฒนาผู้นำให้มีศักยภาพ เป็นผู้นำสัมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานประจำอยู่ในหมู่บ้าน ตำบล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ  ป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ กรมการพัฒนาชุมชน (อสพ.) 2560

  • สมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • รับสมัคร 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

Advertisements

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 พร้อมเวลาสอบ และสถานที่สอบตามที่จังหวัดกำหนด

#ไฟล์แนบเอกสารประกาศสอบ#

กด like ติดตาม ประกาศผลสอบ.net
Pinterest

Advertisements

งานราชการที่อาจสนใจ