Update ล่าสุด !! - ข่าวสมัครงาน กฟผ.,

กฟผ. เปิดรับสมัครพนักงาน 94 อัตรา 2559

สมัคร 11 – 15 กรกฏาคม 2559 ::: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้..

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ กฝผ. ปี 2559 แล้ว!!! 27 พ.ค. 59

ใครสอบ กฟผ. ปี 2559 จำนวน 689 อัตรา ตอนนี้ กฟผ.ได้ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ แล้ว..

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2559 ประกาศแล้ว!!!

ประกาศแล้ว !!การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภา..

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) รับสมัครงาน ปี 2560 จำนวน 610 อัตรา

Advertisements

สมัคร.. 16 – 31 มกราคม 2560 ::: กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 1/2560 จำนวน 610 อัตรา

สมัครงานกฟผ-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต-2560

สมัครงานกฟผ-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต-2560

การรับสมัครสอบสอบ กฟผ. 60

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://www.egat.co.th/
  • รับสมัคร 16 – 31 มกราคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดูได้ที่ไฟล์แนบเอกสารประกาศสอบนะครับ

เงื่อนไขการสมัครสอบ

  • ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในปี 2559 ตามประกาศรับสมัครงานที่ 1/2559 และไม่เข้ารับการทดสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2559 จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ.ในครั้งนี้
  • ผู้สมัครสอบ จะต้องกรับผิดชอบในการตรยวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผุ้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครงานแตะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครงาน พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กฟผ.จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบและมีสิทธื์ชำระเงินค่าสมัครสอบ

กฟผ.จะประกาศรายชื่อและสามาถรตรวจสอบสถานะการสมัคร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเวบไซต์ http://www.egat.co.th/

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺเข้ารับการสอบข้อเขียน

กฟผ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 24 มีนาคม 2560

การสอบข้อเขียน

กฟผ.กำหนดการสอบข้อเขียนในวันที่ 2 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

#ไฟล์แนบเอกสารประกาศสอบ

กด like ติดตาม ประกาศผลสอบ.net
Pinterest

Advertisements

งานราชการที่อาจสนใจ