Update ล่าสุด !! - ข่าวสมัครงาน กรมสรรพากร,

กรมสรรพากร เปิดสอบข้าราชการ 2559 จำนวน 103 อัตรา

สมัคร 12 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 ::: กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนั..

กรมสรรพากร สมัครสอบข้าราชการ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 150 อัตรา

สมัคร 24 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2558 :: กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจส..

กรมสรรพากร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ (คนพิการ) 2558

กรมสรรพากร ประกาศรายชื่อผู้สมัคร มีสิทธิสอบ (คนพิการ) กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ โดยกรมสรรพากรประกาศรา..

กรมสรรพากร เปิดสอบข้าราชการ 2560 จำนวน 515 อัตรา

Advertisements

รับสมัคร 5 – 30 พฤษภาคม 2560 :: กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

สมัครงานกรมสรรพากร2560

สมัครงานกรมสรรพากร2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 130 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ จำนวน 250 อัตรา
 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 70 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 130 อัตรา

 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,

นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ 250 อัตรา

 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์,

นิติกรปฏิบัติการ 70 อัตรา

 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • สาขาวิชา:  นิติศาสตร์,

นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 50 อัตรา

 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาศรษฐศาสตร์,

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 10 อัตรา

 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา

 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์,

การรับสมัครสอบ กรมสรรพากร 2560

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ https://tax.job.thai.com
 • รับสมัคร 5 – 30 พฤษภาคม 2560 (ตลอด 24 ชม.)
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 430

ใครจะสมัครสอบ กรมสรรพากร ประจำปี 2560 สมัครกันได้นะครับ 515 อัตรา เปิดสมัครสอบ 5 – 30 พ.ค. 60 นี้ รีบสมัครกันเลย

ติดตาม กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 14 – 16 มิ.ย. 60 

#ไฟล์แนบเอกสารประกาศสอบ#

กด like ติดตาม ประกาศผลสอบ.net
Pinterest

Advertisements

งานราชการที่อาจสนใจ